Czym jest etykieciarka?

Jednym z najbardziej przydatnych dziś urządzeń mechatronicznych jest etykieciarka, czyli urządzenie do nakładania etykiet na różnokształtne i różnomateriałowe butelki, puszki, słoiki, kanistry i inne pojemniki. Choć funkcja etykieciarek jest względnie prosta i prozaiczna – a zatem hurtowe nanoszenie etykiet – to ze względu na bogactwo i różnorodność rodzajów etykieciarek stanowią one przykład niezwykłości i przydatności mechatroniki.

Istnieją cztery podstawowe systemy etykietowania, które wyróżniamy poprzez rodzaj wykorzystywanej etykiety: etykieta z roli, etykieta samoprzylepna, etykieta na zimny klej i etykieta na ciepły klej. W tym pierwszym etykiety występują w formie rolki, którą maszyna odwija, a następnie tnie w pojedyncze etykiety. Klej nanosi się zarówno na początku, jak i na końcu procesu. Etykieta samoprzylepna nie wymaga osobnego klejenia, jak w przypadku etykiet nanoszonych przez zimny i ciepły klej.

Etykieta na zimny klej to najstarsza metoda etykietowania, wciąż szeroko użytkowana. Pocięte zawczasu etykiety, ustawione w stosie, znajdują się w magazynku, skąd etykieciarka je pobiera i przenosi na walec klejowy. Etykietowanie na gorący klej działa podobnie, ale nie wymaga tak dużej ilości kleju.

Oczywiście takich rozróżnień jest więcej – ze względu na rodzaj pracy, sposób detekcji etykiet czy sposób owijania opakowań. Coraz częściej spotkać można systemy etykieciarek wyposażone w kilka systemów nakładania etykiet, co umożliwia większą elastyczność, a także oszczędność miejsca i energii.

Komentarze zostały zablokowane.